Välkommen

2010 - 2022 

12 år i ledningen för Åmål.

Mycket har vi åstadkommit
men nu får en annan majoritet ta över


Valet den 11 september medförde förlust för Socialdemokratin i Åmål.
Många ville ge oss fortsatt förtroende - och vi tackar Er alla för stödet.


I vårt program för ETT VÄXANDE ÅMÅL beskrev vi  punkt efter punkt vilka reella satsningar för en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i skulle genomföras.


Vi behöver också tänka om och förnya, förstärka och förbättra.

Därför behöver vi bli fler och det är nu Du behövs.
Du som vill vara med och påverka för ett öppet och demokratiskt samhälle där alla människors lika värde och möjligheter till ett bra liv finns.

Nu behövs Du som sympatiserar med våra grundläggande ideer.


Alla som delar Socialdemokratins grundläggande värderingar är välkomna
Intresserad att bli medlem? - Du är också välkommen med i gemenskapen


Vi stänger nu ner denna sida för att uppdatera med vad vi vill åstadskomma i framtiden för ett växande Åmål


🌹