Välkommen

Nytt år med nya ambitioner
Nu Digitalt möte!!


Tyvärr börjar det nya året som det gamla slutade, med en pandemi som gör det omöjligt att träffas i fysiska möten.

Styrelsen beslutade därför att vi ska försöka ha våra möten via Teams.


Vi kommer starta den 28 januari, kl. 18.30.


Då kommer det bli kommunal information.

Dessutom kommer kommunens säkerhetschef Daniel Andersson medverka, Daniel kommer informera om corona läget i Åmål om vaccinering m.m. det kommer finnas möjligheter till frågor. Han kommer också tala om säkerhetsläget ur Åmåls perspektiv.


För att kunna delta måste du/ni sända er mailadress till mig bkarlsson330@gmail.com, så kommer ni få en länk till mötet.


Till er som inte har någon dator, och mailadress, och ändå vill vara med så kan vi via ABF ordna detta.

Ni kommer att få sitta corona säkert ner på ABF, de kommer låna er en dator och fixa en mailadress till er. de kommer också hjälpa er att komma in till mötet.

Ni måste höra av er till mig senast måndag 25/1. Ring 072 510 48 89


Våra onsdags- och lördagsfika är dock tills vidare inställda.

Planering pågår för att starta studiecirklar och diskussionsgrupper digitalt.

             

håll koll i anslagstavlan i fönstret för aktuell information, liksom på vår Facebooksida för Medlemsnytt

Utrymme finns för fler att vara med- och för ytterligare verksamheter.Alla medlemmar är välkomna
Intresserad att bli medlem? - Du är också välkommen med i gemenskapen
🌹


Våra ledamöter

i Kommunfullmäktige

MED  ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN


  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR


  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV


  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det  viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors,  Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE


  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas  bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

BOSTÄDER


På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.


  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER


  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL


Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på Facebook


Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Vår Föreningslokal i centrala Åmål

 

Socialdemokraternas föreningslokal finner du mitt i Åmåls centrum.

 

Adressen är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Onsdagar och Lördagar mellan 10-12 har vi ofta öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen.

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.