Välkommen

Anmälan till studiecirkel - klicka på "Kontakta oss" och skriv ditt meddelande.
Ange Ditt namn, telnr och epostadress samt vilka studier du är intresserad av -så kontaktar vi dig

Höstens program genomförs med begränsningar.


Vi fortsätter tänka på social distansering.


Beroende på väder och vind genomför vi mötet antingen


utomhus på ABFs stora takaltan
alternativt inomhus i ABFs stora samlingssal.


Styrelsen planerar att kunna genomföra ett par medlemsmöten under hösten.
Datum och tider kommer inom kort.


Pågående studiecirklar, som fick avbrytas i våras, återstartas nu.
Kallelse kommer till deltagarna på mail/sms

Dessa genomförs också i ABFs lokaler


Alla medlemmar är välkomna
Intresserad att bli medlem? - Du är också välkommen med i gemenskapen
🌹


Kom med i Socialdemokraterna -
hos oss händer det alltid något 


För närvarande har vi respekt för att
det är angeläget att minska risken för smittspridning. Därför är det för närvarnde uppehåll med våra sammankomster.


             

Pågående studiecirkel med träffar en gång per månad:
Utbildning för partiets nuvarande och blivande förtroendevalda.


Fler studiecirklar är också på gång - håll koll i anslagstavlan i fönstret för aktuell information. Utrymme finns för fler att vara med- och för ytterligare verksamheter.
Våra ledamöter

i Kommunfullmäktige

MED  ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN


  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR


  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV


  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det  viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors,  Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

BOSTÄDER


På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.


  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER


  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE


  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas  bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL


Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på Facebook


Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Vår Föreningslokal i centrala Åmål

 

Socialdemokraternas föreningslokal finner du mitt i Åmåls centrum.

 

Adressen är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Onsdagar och Lördagar mellan 10-12 har vi ofta öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen.

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.