Välkommen

Anmälan till studiecirkel - klicka på "Kontakta oss" och skriv ditt meddelande.
Ange Ditt namn, telnr och epostadress samt vilka studier du är intresserad av -så kontaktar vi dig

Kallelse till Årsmöte 
Torsdag 2 juli kl 18.30
Plats: ABF-lokalen,
Västra Bangatan 4.


Vi fortsätter tänka på social distansering.


Beroende på väder och vind
 genomför vi mötet antingen


utomhus på ABFs stora takaltan
alternativt inomhus i ABFs stora samlingssal.


På årsmötet kommer de vanliga årsmötesärendena att behandlas:
Hur har styrelsen skött verksamheten (Verksamhetsberättelsen)
Hur har styrelsen skött föreningens ekonomi (Bokslutet)


Välja nya ledamöter till styrelsen -
Nomineringstiden gick ut den 29 febr. Valberedningen har ett förslag klart.


Som medlem kan du också komma med förslag på frågor som styrelsen/partiet skall arbeta med under året -

En motion har inkommit som kommer att behandlas på årsmötet


Alla medlemmar är välkomna
Intresserad att bli medlem? - Du är också välkommen med i gemenskapen
🌹


Kom med i Socialdemokraterna -
hos oss händer det alltid något 


För närvarande har vi respekt för att
det är angeläget att minska risken för smittspridning. Därför är det för närvarnde uppehåll med våra sammankomster.

Till hösten hoppas vi åter komma igång med bl. a. följande:

Måndagar - ofta sammankomst med styrelsen eller någon grupp
Torsdagar 10-12 - Träffpunkt seniorer och daglediga- ibland studiebesök 

Torsdagar 18-20 - Mat som förenar (damer) - en studiecirkel - fulltecknat

Lördagar 10-13 -  Öppet Hus --Lördagsfika i pausen mellan inköpen 


Medlemsmöte - cirka en gång per månad - oftast på onsdagar

             

Pågår med träffar en gång per månad:
Utbildning för partiets nuvarande och blivande förtroendevalda.


Fler studiecirklar är också på gång - håll koll i anslagstavlan i fönstret för aktuell information. Utrymme finns för fler att vara med- och för ytterligare verksamheter.


Fackliga organisationer är också i vår lokal vid olika tillfällen.Våra ledamöter

i Kommunfullmäktige

MED  ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN


  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR


  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV


  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det  viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors,  Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

BOSTÄDER


På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.


  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER


  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE


  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas  bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL


Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på Facebook


Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Vår Föreningslokal i centrala Åmål

 

Socialdemokraternas föreningslokal finner du mitt i Åmåls centrum.

 

Adressen är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Onsdagar och Lördagar mellan 10-12 har vi ofta öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen.

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.