Välkommen


Välkomna på medlemsmöte
Måndag 28 oktober kl 18.30

Vi träffas i vår egen Föreningslokal
Västerlånggatan 9.


Debatterna och diskussionerna om kommunens ekonomi i framtiden har varit stor under hela året. Nu står vi inför att presentera en kommunal budget för 2020. Besparingar och satsningar.
Vissa viktiga uppgifter kan få stå tillbaka för att kunna prioritera andra.

Majoritetens förslag är nu i det närmaste klar och presenteras på detta medlemsmöte.

Nästa steg är först kommunstyrelsen.
Därefter kommunfullmäktige den 26 november då beslutet skall fattas.


Här får du veta vad vårt budgetförslag innehåller


Alla medlemmar är välkomna
Intresserad att bli medlem? - Du är också välkommen med i gemenskapen


🌹


Kom med i Socialdemokraterna -
hos oss händer det alltid något - varje vecka

Just nu pågår bl. a. följande:

Måndagar - oftast sammankomst med styrelsen eller någon grupp-
                    en gång i månaden
Medlemsmöte

Onsdagar 10-12 - Träffpunkt seniorer och daglediga

Torsdagar 18-20 - Mat som förenar - en studiecirkel - fulltecknat

Fredagar  10-13 - Mat som förenar - en studiecirkel - fulltecknat

Lördagar 10-13 -  Öppet Hus --Lördagsfika i pausen mellan inköpen 

             

Pågår med träffar en gång per månad:
Utbildning för partiets nuvarande och blivande förtroendevalda.


Fler studiecirklar är också på gång - håll koll i anslagstavlan i fönstret för aktuell information. Utrymme finns för fler att vara med- och för ytterligare verksamheter.


Fackliga organisationer är också i vår lokal vid olika tillfällen.Våra ledamöter

i Kommunfullmäktige

MED  ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN


  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR


  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV


  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det  viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors,  Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE


  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas  bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

BOSTÄDER


På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.


  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER


  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL


Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på Facebook


Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Vår Föreningslokal i centrala Åmål

 

Socialdemokraternas föreningslokal finner du mitt i Åmåls centrum.

 

Adressen är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Onsdagar och Lördagar mellan 10-12 har vi ofta öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen.

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.