Vad vi genomfört

SOCIALDEMOKRATERNA HAR GÅTT I SPETSEN FÖR DE SENASTE ÅTTA ÅRENS POSITIVA UTVECKLING I ÅMÅL:

Framtidens samhällsbygge för välfärd och livskvalite har bara påbörjats


Sedan Socialdemokraterna 2011 blev  ledande och - i samverkan med Miljöparitet och Vänsterpartiet - kunde bilda en utvecklingsinriktad majoritet inom kommunen har många åtgärder och satsningar gjorts


1. Sanerat kommunens ekonomi och skapat en budget i balans


2. Inlett upprustningar av eftersatta anläggningarHär berättar vi om en del av allt vi kunnat genomföra sedan 2011.

Fiber till Alla

i både stad och landsbygd


2014 startade på vårt initiativ en aktiv satsning på att bygga ut ett fibernät till alla hushåll och företag i hela kommunen.


Ett särskilt bolag- Stadsnät i Åmål AB - fick i uppdrag att inom 5 år genomföra detta.

Med en aktiv och modig styrelse kan vi notera:


1. Redan hösten 2015 kunde de första hushållen

    kopplas in och få snabb internetuppkoppling.


2. Vid årsskiftet 2017/2018 hde alla fastighetsägare  erbjudits anslutningi hela Åmåls tätort.


3. På landsbygden byggs fibernätet av 3 föreningar

    En är klar (Fröskog/Fengersfors) och de andra två

   arbetar för fullt och beräknas vara klara 2018.


4. Fri offentlig wi-fi på centrala platser i Åmål.


På mindre än 3 århar vi kunnt erbjuda samtliga fastigheter i Åmål en modern snabb digital och framtidssäkrad anslutning.

En anslutning som inte bara kan användas för internet, tv och telefon utan också är klar för framtiden med "sakernas internet".


Bättre vägunderhåll


När Socialdemokraterna fick majoritet 2010 hade Åmåls gator  under många år inte mer än hjäpligt underhållits.

Därför fanns ett stort behov av nyasfalteringar. Särkskilt  de mest trafikerade gatorna hade stora skador.


Nu har vi - utöver normalt underhåll - satsat 3 miljoner kronor årligen i 3 år på att rusta upp och asfaltera såväl gator som gångvägar. Totalt allstå 9 nya miljoner till asfaltering - och det märks runt om på våra gator.


Samtidigt har vi ökat den framtida budgeten för årligt normalt underhåll på gator och gångvägar så att en rimligt standard skall kunna hållas framöver.


Bra gator och gångvägar är bra för vår trivsel och skapar en säkrare trafik.

Fler viktiga ting som genomförts

HELTID FÖR ALLA


Under många år har kommunens anställda, inom främst vård och omsorg, fått arbeta med delade pass och inte heller fått möjlighet till att arbeta heltid.


Då flertalet anställda inom vården är kvinnor har detta skapat stora ojämlikheter. De som önskar skall givetvis kunna få den möjligheten att arbeta deltid.

Inom andra kommunala verksamheter är deltidsanställningar mycket få.


Vi menar att man skall kunna leva på sin lön och därför krävs heltid. Nu genomförs detta på den ena arbetsplatsen efter den andra.

UNDER DE SENASTE ÅTTA ÅREN

HAR VI BLAND ANNAT SETT TILL:


1. Att beslutet om en ny grundskola

    har fattats i politikiskt samförstånd


2. Att Inträtta utbildningsvägar

    som ger möjligheter till arbete


3. Att energisnål gatubelysning installerats


4. Att musikskolan blivit avgiftsfri

    för barn och ungdomar


5. Att fritidsaktiviteter under skolloven

    är kostnadsfria


6. Att Åmåls Centrum, Plantaget och

    Kulturmagasinet/Gamla kyrkan

    utvecklats och förnyats


7. Att resor med lokalbussen är kostnadsfri

    förmån för alla över 75 år


Samt naturligtvis de viktiga områden som beskrivits extra, och ytterligare ett stort antal mindre insatser som varit av stort värde för många av oss Åmålsbor.

INFÖR 2020 HAR VI EN EKONOMI UNDER KONTROLL

OCH RESURSER ATT FORTSÄTTA UTVECKLA ÅMÅL.


  • TILLSAMMANS GÖR VI ÅMÅL TILL EN BÄTTRE PLATS ATT BO OCH LEVA I.
  • HÄR FINNS SKOLOR FÖR VÅRA BARN OCH UNGA AV HÖG KVALITE MED KOMPETENTA LÄRARE
  • HÄR FINNS EN OMTANKE OCH OMVÅRDNAD FÖR BÅDE UNG OCH GAMMAL
  • HÄR FINNS UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER SOM LOCKAR SÅVÄL ALLA INVÅNARE SOM TILLFÄLLIGA BESÖKANDE
  • HÄR HAR VI VÄL UNDERHÅLLNA GATOR OCH VÄGAR, UPPLYSTA PÅ NÄTTER. ETT VATTEN OCH AVLOPPSSYSTEM SOM HÅLLER HÖGSTA STANDARD OCH ETT VÄL UTBYGGT FIBERNÄT TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA.


Följ oss på Facebook


Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Vår Föreningslokal i centrala Åmål

 

Socialdemokraternas föreningslokal finner du mitt i Åmåls centrum.

 

Adressen är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Onsdagar och Lördagar mellan 10-12 har vi ofta öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen.

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.