Vad vi genomfört

SOCIALDEMOKRATERNA HAR GÅTT I SPETSEN FÖR DE SENASTE ÅTTA ÅRENS POSITIVA UTVECKLING I ÅMÅL:

Framtidens samhällsbygge för välfärd och livskvalite har bara påbörjats


Sedan Socialdemokraterna 2011 blev  ledande och - i samverkan med Miljöparitet och Vänsterpartiet - kunde bilda en utvecklingsinriktad majoritet inom kommunen har många åtgärder och satsningar gjorts


1. Sanerat kommunens ekonomi och skapat en budget i balans


2. Inlett upprustningar av eftersatta anläggningarHär berättar vi om en del av allt vi kunnat genomföra sedan 2011.

Fiber till Alla

i både stad och landsbygd


2014 startade på vårt initiativ en aktiv satsning på att bygga ut ett fibernät till alla hushåll och företag i hela kommunen.


Ett särskilt bolag- Stadsnät i Åmål AB - fick i uppdrag att inom 5 år genomföra detta.


1. Redan hösten 2015 kunde de första hushållen

    kopplas in och få snabb internetuppkoppling.


2. Vid årsskiftet 2017/2018 hade alla fastighetsägare       i hela Åmåls tätort möjlighet att ansluta sig till           Stadsnätet.


3. På landsbygden byggs fibernätet av 3 föreningar

Samtliga desssa områden är nu klara.


Det är vi i Socialdemokraterna som genom aktiv satsning  sett till att alla fastigheter i Åmål kommun nu har tillgång till snabba internetförbindelser.


4. Fri offentlig wi-fi på centrala platser i Åmål.
Bättre vägunderhåll


När Socialdemokraterna fick majoritet 2010 hade Åmåls gator  under många år inte mer än hjäpligt underhållits.


Nu har vi - utöver normalt underhåll - satsat 3 miljoner kronor årligen på att rusta upp och asfaltera såväl gator som gångvägar. 
Det märks nu runt om på våra gator.


Samtidigt har vi ökat den framtida budgeten för årligt normalt underhåll på gator och gångvägar så att en rimligt standard skall kunna hållas framöver.


Bra gator och gångvägar är bra för vår trivsel och skapar en säkrare trafik.

Fler viktiga ting som genomförts

HELTID FÖR ALLA


Under många år har kommunens anställda, inom främst vård och omsorg, fått arbeta med delade pass och inte heller fått möjlighet till att arbeta heltid.


Då flertalet anställda inom vården är kvinnor har detta skapat stora ojämlikheter. De som önskar skall givetvis kunna få den möjligheten att arbeta deltid.

Inom andra kommunala verksamheter är deltidsanställningar mycket få.


Vi menar att man skall kunna leva på sin lön och därför krävs heltid. Nu genomförs detta på den ena arbetsplatsen efter den andra.

UNDER DE SENASTE ÅTTA ÅREN

HAR VI BLAND ANNAT SETT TILL:


1. Att beslutet om en ny grundskola

    har fattats i politikiskt samförstånd


2. Att Inträtta utbildningsvägar

    som ger möjligheter till arbete


3. Att energisnål gatubelysning installerats


4. Att musikskolan blivit avgiftsfri

    för barn och ungdomar


5. Att fritidsaktiviteter under skolloven

    är kostnadsfria


6. Att Åmåls Centrum, Plantaget och

    Gamla kyrkan utvecklats och förnyats


7. Att resor med lokalbussen är kostnadsfri

    förmån för alla över 65 år


Samt även ytterligare ett antal mindre insatser som varit av stort värde för många av oss Åmålsbor.

INFÖR 2022 HAR VI EN EKONOMI UNDER KONTROLL

OCH RESURSER ATT FORTSÄTTA UTVECKLA ÅMÅL.


  • TILLSAMMANS GÖR VI ÅMÅL TILL EN BÄTTRE PLATS ATT BO OCH LEVA I.
  • HÄR FINNS SKOLOR FÖR VÅRA BARN OCH UNGA AV HÖG KVALITE MED KOMPETENTA LÄRARE
  • HÄR FINNS EN OMTANKE OCH OMVÅRDNAD FÖR BÅDE UNG OCH GAMMAL
  • HÄR FINNS UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER SOM LOCKAR SÅVÄL ALLA INVÅNARE SOM TILLFÄLLIGA BESÖKANDE
  • HÄR HAR VI VÄL UNDERHÅLLNA GATOR OCH VÄGAR, UPPLYSTA PÅ NÄTTER.
    ETT VATTEN OCH AVLOPPSSYSTEM SOM HÅLLER HÖGSTA STANDARD
    ETT KOMPLETT UTBYGGT FIBERNÄT TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA.